Referencie

 

– Agropartner a.s., Plavecké Podhradie – majetkoprávne vysporiadanie areálu PD

– B.O.S. Slovakia a.s., Bratislava – geometrický plán na zameranie stavieb a    oddelenie parkovacích plôch

– Cevaservis a.s., Stupava – geometrický plán na rozdelenie areálu, polohopisný a  výškopisný plán areálu – mapa závodu

– IUWE a.s., Bratislava – vytýčenie stavieb rodinných domov v obytnom súbore  “Triangel, Čierna Voda.”

– Obec Pernek – porealizačné zameranie vodovodu pre celú obec

– Obec Závod – projekt revitalizácie parku pri OÚ…

a mnoho ďalších…

 

Scroll Up