Geodeti Malacky / Geocom s.r.o.

• geodetické a kartografické práce •


Geodézia a zememeračské práce Malacky – spoločnosť s názvom Geocom s.r.o. so sídlom
v Malackách poskytuje služby v oblasti kartografických a geodetických prác so zameraním na Záhorie, mestá Bratislava, Senec, v prípade potreby aj na územie celej Slovenskej Republiky.

geodetimalacky geodetmalacky


Na trhu geodetických prác pôsobí spoločnosť v zastúpení konateľov – geodetov,
Ing. Brigity Kučerovej a Viliama Pavelku.
geodet_malacky
 geoom logo
Scroll Up