Geodeti Malacky / Geocom s.r.o.

• geodetické a kartografické práce •

• vyňatie z pôdneho fondu •


Geodézia Malacky
– spoločnosť Geocom s.r.o. so sídlom v Malackách poskytuje geodetické práce so zameraním na Záhorie, mestá Bratislava, Senec, Senica, v prípade potreby aj na územie celej Slovenskej Republiky.
Vyňatie Malacky – vyňatie z PPF, resp. odňatie z PPF
– spoločnosť Geocom s.r.o. poskytuje zároveň službu vyňatia z PPF so zameraním na okres Malacky, Senica, Skalica v prípade potreby aj na územie celej Slovenskej Republiky.

geodetimalacky geodetmalacky


Na trhu geodetických prác pôsobí spoločnosť v zastúpení konateľov – geodetov,
Ing. Brigity Kučerovej a Viliama Pavelku.
geodet_malacky
 geoom logo
Scroll Up