O nás

Zameriavame sa na poskytovanie nasledujúcich služieb:

– geometrické plány (k majetko-právnemu vysporiadaniu, kolaudácii, dedičskému konaniu…)
– vytýčenie hraníc pozemkov
– vytýčenie stavieb
– polohopisné a výškopisné plány
– porealizačné zameranie stavieb a sietí
– vypracovanie zmlúv na prevod nehnuteľností
– poradenská činnosť

Služby v oblasti realít a geodézie poskytujeme za prijateľné ceny a v krátkych dodacích lehotách. Prioritou je pre nás kvalitne odvedená práca a od nej súvisiaca spokojnosť zákazníkov. Ceny služieb sa odvíjajú od minimálnych cien podľa platného Cenníka geodetických a kartografických prác. Práce vyhotovujeme v priebehu niekoľkých dní
(v závislosti od rozsahu), je potrebné počítať s overením geometrických plánov Správou katastra. Pri väčších zákazkách poskytujeme klientom množstevné zľavy.

geocom     geodet malacky

Geodetické práce

Naša spoločnosť je vybavená meračským GPS systémom Trimble R6 a disponujeme taktiež totálnou meračskou stanicou Topcon 7005.

Geodet – Ing. Brigita Kučerová, je držiteľkou Osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie autorizačného overovania geodetických činností.

geocom malacky

Scroll Up